Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

REGELS OM AAN TE WERKEN (niet elke regel geldt in elke situatie; bedenk wat voor u goed zou zijn):

1 . Zorg dat je de belangrijke papieren verzameld.
Maak kopiën van belangrijke documenten en bewaar die op een veilige plaats. Belastingaangiften, belastingaanslagen, polissen, bankafschriften, beleggingen en salaris- of uitkeringspapieren. De huwelijkse voorwaarden, schenkingsakten, testamenten van overleden ouders.

2. Houdt bij waar je je geld aan uitgeeft.
Hou een kasboek bij met de bonnetjes. Vooral de kosten die je aan je kinderen uitgeeft. Weten waar je je geld aan uit geeft is trouwens altijd een nuttige wetenschap.

3. Zorg voor geld.
Zorg dat je de beschikking hebt over voldoende geld. Een echtscheiding kost nu eenmaal geld en onverwachte uitgaven kunnen komen. Een credit card is dan nuttig of gewoon een reserve waar u over kunt beschikken.

4. Open een eigen bankrekening.
Scheiden betekent dat je ook financiëel uit elkaar gaat. Maak daar meteen een begin mee. Zorg voor een eigen bankrekening en laat daar je salaris en/of je uitkering op overmaken
. Zorg dat de en/of rekening beëindigd wordt. Soms treiteren partijen elkaar met deze rekening.

5. Hou erfenissen of schenkingen apart.
Maak dit nooit over op een en/of rekening. Weet wat je met dit geld doet of hebt gedaan.

6. Zeg je baan niet op.
Blijf werken of naar werk zoeken. Economische zelfstandigheid blijft belangrijk. Bovendien zal een rechtbank geen rekening houden met plotselinge beslissingen die ertoe leiden dat er geen geld meer wordt verdiend.

7. Maak een opstelling van al je bezittingen en schulden.
Zoek de rekeningen op van grote aankopen. Zoek uit wat de schulden zijn. Vergeet de studieschuld niet of de schuld aan familie. Zet dat laatste met ze op papier met wanneer het geleende geld is ontvangen. Zoek het afschrift erbij. En ga maandelijks aflossen.

8. Zorg dat je auto in orde is.
Zorg dat je auto in goede conditie is. Stel beurten niet uit. Zeker als het vermoedelijk zo is dat je de beschikking krijgt of wilt krijgen over de auto bij de verdeling van de boedel

9. Bewaar al je belangrijke papieren op een veilige plaats.
Zorg dat je bij je belangrijke papieren kan. Bewaar deze op een neutrale plaats. Bijvoorbeeld op je werk of bij een kennis of bij familie. Of maak copiën (in de cloud o.a.).

10. Vertel het je echtgenoot of echtgenote.
Vertel het je partner. Zodat deze zich ook kan voorbereiden op de dingen die gaan komen. Voor hem of haar is het soms een geweldige schok en soms ziet men het wel aankomen. Er over spreken in een vroeg stadium is belangrijk zodat uiteindelijke de bereidheid er is om er samen uit te komen. Echtscheiden kan werken als rouwen en kent allerlei emotionele stadia zoals ontkenning, boosheid, opstandigheid en berusting. Niet zelden beland men in een depressie. Als de ene partij veel verder is dan de ander komt dat de afhandeling niet ten goede. Betrek je partner daarom, als het kan, vroegtijdig bij je plannen. En als je een nieuwe partner hebt maak daar dan geen vrolijke vermeldingen van op facebook en andere sociale media. Niet zelden begint een vechtscheiding door dat soort uitingen.

WAARSCHUWINGEN en TIPS (ook dingen om vooral niet te doen):

1. Teken geen overeenkomsten of contracten of andere papieren.
Zonder goede juridische ondersteuning is het beter niets te tekenen. U kent uw rechten niet en uw mogelijkheden. Door het tekenen van stukken kunt u de indruk geven dat u het allemaal wel begrijpt. En het is lastig om op iets terug te komen als het door u getekende stuk op tafel komt tijdens de procedure. Teken alleen na goed en uitgebreid overleg met uw advocaat. Hij is de specialist en weet wat goed voor u is. Ga niet af op goedbedoelende collega's, familieleden of zelfs malafide scheidingsbemiddelaars.

2. Ga niet zomaar het huis uit.
Ga niet zomaar het huis uit. Een scheidingsprocedure duurt soms lang en eenmaal vertrokken uit de woning geeft de andere partij een voorsprong om tijdens de procedure in de woning te mogen wonen (soms voor niks). Vertrek dus zeker niet zomaar en zeker ook niet als u de zorg heeft voor uw kinderen.

3. Praat met je kinderen.
Maak aan je kinderen duidelijk dat zij niet de oorzaak zijn van de scheiding. Vertel ze dat ze geen partij moeten kiezen en dat hun vader en hun moeder veel van hen houden. Dat u beiden zult proberen om ervoor te zorgen dat u allebei goed contact met ze zult houden. En dat jullie je best zullen doen om dat goed te regelen.

4. Focus op de toekomst.
Houd je bezig met de toekomst. Blijf niet hangen bij wat er allemaal gebeurd is en wat je de ander verwijt. Bedenk dat alles wat er is gebeurd niet zo relevant meer is. Dat het in het verleden ligt. En dat als je gescheiden bent je ieder een eigen leven leidt waarin je geen verantwoording aan elkaar verschuldigd zult zijn. Probeer dat in gedachte te hebben als je afspraken met elkaar wilt maken in een ouderschapsplan of een convenant. Dat het niet de bedoeling is dat je de ander bestuurt of wilt binden aan jouw regels. Laat los en je zult losgelaten worden. Ook als u regels wilt maken over de opvoeding. Geef ruimte aan de ander. Iedereen denkt vaak anders over wat goed voor de kinderen is. Maak de afspraken niet te gedetailleerd. Laat ruimte over voor de ander om dingen soms anders te doen als u zelf zou doen. Bedenk dat de kinderen ook ouder worden en dat de afspraken die u nu maakt na enige tijd weer bijgesteld moeten worden. Investeer daarom meer in een goede verstandhouding met uw aanstaande ex-partner (hoe moeilijk ook) dan in de tekst van de afspraken. U zult nog jaren samen moeten werken als de ouders van uw kinderen en bent daarmee hen tot voorbeeld hoe volwassen en verstandige mensen dit (moeten) doen.

  

.
 


 

 

 

 

 

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl