Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

De procedure bij de rechtbank is niet ingewikkeld.

U kunt het regelen samen met één advocaat of ieder met een eigen advocaat.

Samen scheiden betekent dat u het eens bent of snel wilt worden over de afwikkeling. Uw advocaat zal dan het echtscheidingsverzoekschrift indienen bij de rechtbank. Eventueel kan er dan ook een convenant worden meegezonden maar dit is niet verplicht.  

Niet samen scheiden betekent dat uw advocaat een verzoekschrift indient bij de rechtbank en de procedure begint. Dit verzoekschrift zal hij daarna laten betekenen door een deurwaarder zodat de andere partij zeker weet wat er staat te gebeuren. Dit is een verplichting die de wet voorschrijft. De andere partij zal dan ook een advocaat moeten inschakelen en een verweerschrift indienen. Hij of zij kan ook een referteverklaring (laten) indienen als hij of zij het volledig eens is met de ingediende verzoeken.

U bent pas echt gescheiden als de ambtenaar van de burgerlijke stand de uitspraak van de rechtbank inschrijft in de registers van de burgerlijke stand. Dat moet gebeuren in de gemeente waar u gehuwd bent of als u in het buitenland bent getrouwd in Den Haag.

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl