Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Bij een huurwoning is het meestal degene die met de kinderen woont ook degene die in de huurwoning blijft wonen. Zeker als het gaat om minderjarige kinderen.

 

Bij een koopwoning kan of de woning verkocht worden en de overwaarde of het tekort verdeeld (indien men gehuwd is in gemeenschap van goederen of de woning gemeenschappelijk bezit is) of de één kan de ander 'uitkopen' en zelf in de woning blijven wonen. Komt men hier niet uit dan beslist de rechter hierover.

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl