Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Meestal verdeelt men de inboedel zelf. 

Misschien is het daarbij goed om een aantal dingen in gedachte te houden:

- de waarde. In het economisch verkeer is de dagwaarde de waarde van iets. In feite het bedrag wat u ervoor kunt krijgen als u het gaat verkopen. In de situatie dat een partij de gehele inboedel krijgt zou hij of zij de helft van de (tweedehands) waarde aan de ander moeten vergoeden;

- als u er niet uitkomt. Dan kunt u de Rechtbank vragen hier een beslissing over te nemen. Soms als u beiden iets niet wilt hebben is de enige weg om dat stuk dan te verkopen en de opbrengst te delen;

- de tijd. Door de lengte van een procedure worden zaken ook minder of meer waard. Een auto zal snel minder waard worden en een huis soms ook of juist niet . Het is goed om hier rekening mee te houden. Vooral als de een rekent op een bedrag van de ander als tegenprestatie voor een aantal zaken dan kan dit bedrag door de tijd zelfs helemaal "verdampen" (denk bijv. weer aan de waarde van een auto);

- de kosten. Procedures over de boedel zijn vaak bewerkelijk. Het gezegde "wie pleit om een koe die leit er een toe" is daarom bij uitstek van toepassing.

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl