Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

SUBSIDIE van de overheid:

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtbijstand onderzoeken wij met u (dit noemt men ook wel een toevoeging')

Komt u in aanmerking dan geldt er wel een eigen bijdrage.  Voor familiezaken hanteer ik een kortingsregeling alleen voor de laagste eigen bijdrage. U betaalt dan (zolang de eigenbijdrage ca 353 is 'maar' 250 euro. Dit tenzij u de eigen bijdrage vergoed kunt krijgen door de Gemeente of door een verzekeraar. Dit is een exclusieve regeling bij ons kantoor. Hogere eigen bijdragen moeten wel in zijn geheel voldaan worden.

Voorwaarde is dat u eerst het Juridische Loket 0900-8020 belt en u zich naar mr Muyijsson laat doorverwijzen zodat de eigen bijdrage lager uitkomt.
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u namelijk een korting op de eigen bijdrage.

GEEN SUBSIDIE:

 Uurhonorarium  € 95,- exclusief B.T.W. voor de eerste acht uur;
daarna
€ 125,- (ex. B.T.W.)  heeft u een rechtsbijstandverzekeraar dan reken ik een hoger tarief maar nog altijd lager dan de meeste advocaten. 

Lage overheadkosten maken een laag uurhonorarium mogelijk. Daarbij kunt u vaak ook veel zelf doen. Via e-mail uw verhaal verzenden bijvoorbeeld. Zelf voor de uittreksels zorgen. Zomaar wat voorbeelden waardoor u de kosten enigszins in de hand kunt houden.

Daarnaast bent u voor het aanvragen van de echtscheiding kosten verschuldigd voor:

- de rechtbank (griffiekosten) 

- uittreksels van de burgerlijke stand (verschillen per gemeente)

- de deurwaarder als u de procedure alleen start om het verzoekschrift te betekenen aan uw echtgenoot/echtgenote. Deze kosten variëren rond de  € 90,-.

VOORSCHOT (Permanent wat is dat?)

Bij aanvang van een niet gesubsidieerde zaak wordt u verzocht een voorschot over te maken van (in beginsel) € 750,-. Dit is een permanent voorschot en het wordt verrekend aan het einde van de zaak met de laatste declaratie. Daarnaast verzoek ik u het griffierecht over te maken als het ernaar uitziet dat de zaak voor de rechtbank gebracht moet worden.

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl