Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

SUBSIDIE van de overheid:

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtbijstand onderzoeken wij met u (dit noemt men ook wel een toevoeging')

Komt u in aanmerking dan geldt er wel een eigen bijdrage.  Voor familiezaken hanteer ik een kortingsregeling alleen voor de laagste eigen bijdrage. U betaalt dan (zolang de eigenbijdrage ca 353 is 'maar' 250 euro. Dit tenzij u de eigen bijdrage vergoed kunt krijgen door de Gemeente of door een verzekeraar. Dit is een exclusieve regeling bij ons kantoor. Hogere eigen bijdragen moeten wel in zijn geheel voldaan worden.

Voorwaarde is dat u eerst het Juridische Loket 0900-8020 belt en u zich naar mr Muijsson laat doorverwijzen zodat de eigen bijdrage lager uitkomt.
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u namelijk een korting op de eigen bijdrage.

GEEN SUBSIDIE:

 Uurhonorarium  € 95,- exclusief B.T.W. voor de eerste acht uur;
daarna
€ 125,- (ex. B.T.W.)  heeft u een rechtsbijstandverzekeraar dan reken ik een hoger tarief maar nog altijd lager dan de meeste advocaten.

Bij het bijhouden van de uren moet u o.a. ook denken aan reiskosten om bij de rechtbank te komen, wachttijd voor de zitting begint, (telefoon-)gesprekken met cliënt(e) of met de (advocaat) wederpartij, verstuurde en ontvangen mails of appjes, gesprekken op kantoor of elders, gesprekken/telefoontjes met deskundigen/rechtbank/ deurwaarder/derden, tijd voor alimentatieberekeningen, voor het opstellen van processtukken of berichten aan u, de wederpartij, de andere advocaat, de rechtbank, de deurwaarder, derden, de tijd nodig om iets te printen of te kopiëren enz. enz. Alles wordt bijgehouden op een lijst waarbij de minimale tijdseenheid 6 minuten is.

Lage overheadkosten maken een laag uurhonorarium mogelijk. Daarbij kunt u vaak ook veel zelf doen. Via e-mail uw verhaal verzenden bijvoorbeeld. Zelf voor de uittreksels zorgen. Zomaar wat voorbeelden waardoor u de kosten enigszins in de hand kunt houden.

Daarnaast bent u voor het aanvragen van de echtscheiding kosten verschuldigd voor:

- de rechtbank (griffiekosten) 

- uittreksels van de burgerlijke stand (verschillen per gemeente)

- de deurwaarder als u de procedure alleen start om het verzoekschrift te betekenen aan uw echtgenoot/echtgenote. Deze kosten variëren rond de  € 90,-.

VOORSCHOT (Permanent wat is dat?)

Bij aanvang van een niet gesubsidieerde zaak wordt u verzocht een voorschot over te maken van (in beginsel) € 750,-. Dit is een permanent voorschot en het wordt verrekend aan het einde van de zaak met de laatste declaratie. Daarnaast verzoek ik u het griffierecht over te maken als het ernaar uitziet dat de zaak voor de rechtbank gebracht moet worden.

HOEVEEL KAN HET ALLEMAAL GAAN KOSTEN?

Dat is niet eenvoudig aan te geven. Er zijn wel wat richtlijnen te geven.

Een mondelinge behandeling van een alimentatiezaak duurt gemiddeld een half uur. Niet valt te voorzien of een eerdere zaak uit loopt en of uw zaak op de aangegeven tijd begint. Daarbij komen de reiskosten die uw advocaat (heen en weer) naar de rechtbank moet maken. Plus nog de voorbereidingstijd. De advocaat moet zich vlak voor de zitting weer even de belangrijkste punten voor de geest halen en nadenken over de laatst ontvangen stukken. Eventueel moet een berekening geactualiseerd worden;

Het opstellen van een verzoekschrift of een verweerschrift in een eenvoudige zaak duurt tussen de drie en zes uur. Het processtuk wordt in concept naar u verzonden zodat u dit kunt nakijken en nog eventuele op- of aanmerkingen kunt maken. De hoeveelheid op- en aanmerkingen kunnen extra overleg nodig maken en de tijdsduur verhogen;

Alimentatieberekeningen duren ongeveer een uur. In complexe zaken kan dit uitlopen naar ca. drie uur (bijv de combinatie van meerdere kinderen met verschillende behoeften door samengestelde gezinnen, zelfstandigen met wisselende inkomens, minderjarigen maar ook meerderjarigen enz., enz);

Verder heeft u zelf in de hand hoeveel aandacht u vraagt van uw advocaat. Stuurt u iedere dag een mailtje met vragen dan begrijpt u dat de kosten vanzelf oplopen. Heeft u lange telefoongesprekken met uw advocaat dan gebeurt hetzelfde. Verandert u steeds van gedachten of wilt u uw advocaat op kantoor spreken. Worden er viergesprekken met de wederpartij georganiseerd, deskundigen ingeschakeld. Alles kost tijd en tijd is het verdienmodel van iedere advocaat. Waarbij u er van verzekerd kunt zijn dat uw advocaat er niet op uit is om u nodeloos kosten te laten maken;


Tot slot kan ook u of de wederpartij u dwingen extra kosten te maken door bijvoorbeeld in hoger beroep te gaan of extra procedures te beginnen (kort geding, voorlopige voorzieningen, beslag en verweer daartegen enz., enz.);

 

 


 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl