Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Kennis, ervaring, een redelijk honorarium.  Maar dat is niet het enige. Uw advocaat moet ook goed te bereiken zijn. E-mail, chatten, mobiele telefoon? Dat kan bij mijn kantoor allemaal. Geen secretaresse die voorkomt dat je je advocaat snel spreekt. Iets wat je bij grotere kantoren maar al te vaak tegen komt. U kunt mij (tijdens kantooruren) vrijwel altijd mobiel bereiken.


 Mr. J.S. Muijsson behandelt alleen zaken rond echtscheiding Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht en  het  privaatrecht en heeft zich vanaf 2006 geheel gewijd  aan  de behandeling van echtscheidingen en alle  bijkomende  perikelen zoals alimentatie, omgang en  gezag, erkenning  en boedelscheiding alsmede  afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

Een van de redenen dat hij op latere leeftijd rechten is  gaan studeren en advocaat is geworden is zijn eigen  ervaring met de advocaten die bij zijn eigen echtscheiding  betrokken waren. Hij had de stellige indruk dat die niet bezig waren met alles zo voortvarend mogelijk regelen maar eerder uit waren op eigen geldelijk gewin. Deze frustratie en ook de gedachte dat het beter en goedkoper zou moeten hebben ertoe geleid dat hij nu bijna de goedkoopste advocaat is die ook nog eens gespecialiseerd is in echtscheiding. Doe er uw voordeel mee.

 

 

  


 

 


 

 

 

 

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl