Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Bij een echtscheiding moet er dikwijls het een en ander worden verdeeld. Dit is afhankelijk of men in gemeenschap van goederen is gehuwd of op huwelijkse voorwaarden. En of het huwelijk voor of na 1 januari 2018 is aangegaan.

Die verdeling kan op verschillende manieren. Uiteindelijk zal men kijken of de verdeling misschien tot gevolg heeft of er één meer krijgt dan de ander en of dat correct is of niet. Deze overbedeling (zo noemen we dat) kan contant verrekend worden of als er geen geld voor is, dan kan dit omgezet worden in een lening. 

Bij een ongelijke verdeling kan de belastingdienst aannemen dat er sprake is van een schenking en daarvoor belasting (schenkingsrecht) heffen. 

Procedure:

De verdeling kan op verschillende manieren:

a. onderling;

b. met behulp van advocaten (of van één advocaat);

c. met behulp van een notaris;

d. door de Rechtbank.

Verwacht u er niet samen uit te komen en voorziet u ook met de advocaten of een notaris al dat u er niet uit gaat komen dan kunt u meteen bij de Rechtbank vragen om behandeling. Er is een groot voordeel om de procedure bij de Rechtbank meteen aan te vragen. De procedure is langdurig. in die tijd kunt u proberen er zelf (al dan niet met uw advocaten) uit te komen.

Slaagt dit niet dan kan de Rechtbank uitspraak doen. Zou u eerst proberen om er zelf uit te komen en lukt dit niet dan kunt u alsnog naar de Rechtbank. Echter dat betekent een nieuwe procedure waarbij de Rechtbank een hoog bedrag aan griffierecht rekent dat gekoppeld is aan de omvang van de te verdelen boedel. Soms gaat dat om duizenden euro's. Daarnaast bent u extra kosten verschuldigd voor een deurwaarder en een dagvaarding. En opnieuw kosten voor uittreksels.

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl