Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Voor het aanvragen van een echtscheiding is nodig:

►    Uittreksel(s) uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen te verkrijgen in de plaats van geboorte;

►    Afschrift van de huwelijksakte te verkrijgen in de plaats waar uw gehuwd bent of geregistreerd partner bent geworden;
  
►    Bij een buitenlands huwelijk: de originele huwelijksakte met een Nederlandse vertaling.

 LET OP: de uittreksels zijn vaak op de website van de Gemeente op te vragen met een DIGI-ID.

 

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl