Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Deze site biedt informatie en hulp voor een ieder die te maken krijgt met echtscheiding en het verbreken van een andere juridische samenlevingsvorm.

Want kunt u verwachten,behalve een eerste gratis gesprek?:

►   bespreken alle gevolgen echtscheiding en advies

►   uitrekenen alimentatie

►   opstellen convenant

►   aanvragen echtscheiding en verder begeleiden procedure

►  bespreken beschikking rechtbank en eventueel hoger beroep

►   inschrijven beschikking in burgerlijke stand na opstellen akten van berusting en/of na aanvragen van een verklaring van NON-appel bij de rechtbank.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U:

►  dat u steeds per e-mail bereikbaar bent en reageert;

►  dat u snel reageert op vragen en verzoeken van uw advocaat;

►  dat u uw advocaat vertrouwt en meegaat in zijn advies. Doet u dat niet dan kan het zijn dat de advocaat zijn werk voor u staakt of dat hij u wel volgt maar u uitdrukkelijk waarschuwt dat het geen goede benadering is. Natuurlijk geeft het verlenen van rechtsbijstand nooit garanties dat u uitkomt op het resultaat wat u graag zou wensen.

►  dat u uw nota's op tijd voldoet.;

►  dat u aanwezig bent bij de mondelinge behandeling van uw zaak;

►  dat u zelf ook streeft naar een constructieve oplossing van het conflict en bereid bent tot overleg met de wederpartij;

►  dat u uw kinderen niet of zo min mogelijk betrekt in het conflict en dat u niet kwaadspreekt tegen hen over de andere ouder. Dat u zich bij de uitvoering van de contactregeling altijd redelijk en soepel zult opstellen.

Houdt u zich niet aan deze voorwaarden dan kan uw advocaat besluiten de dienstverlening aan u te staken. In dat geval moet u op zoek naar een andere advocaat.

  

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl