Voor wie wil scheiden.....wiewilscheiden.nl !!

Ouderdomspensioen:

Het verdelen van het opgebouwde ouderdomspensioen is sinds de wet die dit regelde in 1994 een heel gebruikelijke en eenvoudige zaak.

Verdelen/verevenen is overigens niet verplicht. Men kan er ook van afzien. Dat kan zinvol zijn als er weinig pensioen is opgebouwd of indien de waarde ervan maar weinig verschilt.

Er zijn twee methoden :

► de standaard verevening

en

► conversie

De eerste methode wordt in 97% van de gevallen toegepast terwijl de tweede sporadisch wordt gekozen. Conversie kan alleen als de pensioenuitvoerder er aan mee wenst te werken. Conversie kan wel heel zinvol zijn als de leeftijden veel verschillen. Immers als bijvoorbeeld de man 10 jaar jonger is dan de vrouw en hij heeft het meeste pensioen opgebouwd dan moet zij heel lang wachten. De bijdrage van het pensioen van de man gaat immers pas in als de man zelf met pensioen gaat. Bij conversie kan ze zelf kiezen voor de ingangsdatum van het pensioen en die afstemmen op haar leeftijd en wensen. Nadeel voor de man is dat als de vrouw eerder komt te overlijden dit deel van het ouderdomspensioen niet bij hem terugkeert. Dat is bij de standaardverevening wel het geval.

Het gaat overigens bij ouderdomspensioen altijd om het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk.

Verdelen of verevenen van ouderdomspensioen staat los van het nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen:

De pensioenwet regelt dat het opgebouwde nabestaandenpensioen geheel ten goede komt aan de andere partner. Ook indien dit is opgebouwd voordat men gehuwd was. Het komt echter niet zoveel meer voor dat er een bedrag wordt gespaard voor nabestaandenpensioen. Meestal wordt het risico van het nabestaandenpensioen ieder jaar ingekocht door betaling van een risicopremie. Dan is er dus geen spaarpot. De opbrengst van alle risicopremies gaat immers naar de nabestaanden die in dat jaar achterblijven.

2021 CONVERSIE WORDT DE NORM(Nieuw)

Er is nu wel een wetsontwerp in behandeling dat er in voorziet dat vanaf 2021 conversie de standaard wordt. Wilt u daarvan afwijken dan moet u dat binnen zes maanden na inschrijving van de echtscheiding aangeven aan uw pensioenuitvoerder. Ook zal dan een eventueel opgebouwd partnerpensioen maar voor 50% worden overgedragen plus dat ook dit dan gaat over de huwelijkse periode.

 

 

Wiewilscheiden.nl  |  info@wiewilscheiden.nl